Akademická práce některých členů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a jejich styk s veřejností i prostřednictvím médií způsobily již v 90. letech veřejnou poptávku po informacích, které se týkají předmětu jejich studia a práce. Postupně proto začali poskytovat poradenské služby a toto poskytování se během let profesionalizovalo. V současné době se poradenství věnují čtyři členové Společnosti. Poskytují informace o náboženských společenstvích i o možnostech zlepšení manželských, rodinných a ostatních mezilidských vztahů v problémech, které souvisejí s náboženstvím, zvláště pak s jeho alternativními podobami. (Několik textů o tomto typu poradenství je zde).

S požadavkem na poradenskou službu je možné se obrátit na konkrétního poradce prostřednictvím jeho e-mailové adresy. Telefonické požadavky na telefonním čísle 777 143 001 vyřídí vedoucí poradenského týmu.

Poradenství provádí (s požadavkem není možné se obrátit na více pracovníků týmu současně):

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., vedoucí poradenského týmu, religionista, docent na katedře psychosociálních studií a speciální etiky Husitské teologické fakulty UK v Praze, absolvent výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“. Elektronická adresa: zdenek.vojtisek@htf.cuni.cz.

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., katolický kněz, vyučuje pastorální teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Dotazy elektronickou poštou (opatrny@ktf.cuni.cz), případně telefonicky 220 181 639. Osobní návštěvy na Katolické teologické fakultě UK (Praha 6, Thákurova 3) jsou možné jen po předchozí dohodě.

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš je lékař, teolog a psychoterapeut, pracuje v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Elektronická adresa: prokop.remes@plbohnice.cz.

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach pracuje na katedře religionistiky a filosofie na Univerzitě v Pardubicích a na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Je dostupný na e-mailové adrese ivan.stampach@seznam.cz. Je schopen se osobně sejít v Praze nebo (mimo prázdniny) i v Pardubicích. Má zkušenosti s autoritativním vedením v náboženských společnostech včetně křesťanských církví a s řeholními společenstvími. Věnoval se i poradenství věřících lidí homosexuální orientace v jejich potížích. Může poradit i ohledně studia religionistiky a teologie na českých a slovenských vysokých školách.