Akademická práce některých členů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a jejich styk s veřejností i prostřednictvím médií způsobily již v 90. letech veřejnou poptávku po informacích, které se týkají předmětu jejich studia a práce. Postupně proto začali poskytovat poradenské služby a toto poskytování se během let profesionalizovalo. V současné době se poradenství věnují čtyři členové Společnosti. Poskytují informace o náboženských společenstvích i o možnostech zlepšení manželských, rodinných a ostatních mezilidských vztahů v problémech, které souvisejí s náboženstvím, zvláště pak s jeho alternativními podobami. (Několik textů o tomto typu poradenství je zde).

S požadavkem na poradenskou službu je možné se obrátit na konkrétního poradce prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

Poradenství provádí (s požadavkem není možné se obrátit na více pracovníků týmu současně):

PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D., vedoucí poradenského týmu, religionista, docent na katedře psychosociálních studií a speciální etiky Husitské teologické fakulty UK v Praze, absolvent výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“. Elektronická adresa: zdenek.vojtisek@htf.cuni.cz

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., katolický kněz, vyučuje pastorální teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Dotazy elektronickou poštou (opatrny@ktf.cuni.cz), případně telefonicky 220 181 639 nebo 220 181 717. Osobní návštěvy na Katolické teologické fakultě UK (Praha 6, Thákurova 3) jsou možné jen po předchozí dohodě. 

MUDr. et Mgr. Prokop Remeš je lékař, teolog a psychoterapeut, pracuje v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Elektronická adresa: prokop.remes@plbohnice.cz. 

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach pracuje na katedře religionistiky a filosofie na Univerzitě v Pardubicích a na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Je dostupný na e-mailové adrese ivan.stampach@seznam.cz. Je schopen se osobně sejít v Praze nebo (mimo prázdniny) i v Pardubicích. Má zkušenosti s autoritativním vedením v náboženských společnostech včetně křesťanských církví a s řeholními společenstvími. Věnoval se i poradenství věřících lidí homosexuální orientace v jejich potížích. Může poradit i ohledně studia religionistiky a teologie na českých a slovenských vysokých školách. 


– Změňte nejdřív sebe (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 3 (2), 2000, str. 3-4.

– Poradenství pro odpadlíky (Zdeněk Vojtíšek in: Galvas, Z. (ed.), Homo religiosus: vybrané aspekty psychologie náboženství. Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR, Praha, 2002, str. 63-73.)

– Pojem sektářství v kontextu psychologie náboženství (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, edice Pontes Pragenses Centra pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Nakladatelství L. Marek, Brno 2005.