Práci Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů můžete podpořit peněžním darem.

Připravujeme!

Číslo účtu: 1938961309 / 0800