Za dobu své existence shromáždila Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů unikátní archiv dokumentů o náboženských společenstvích (zvláště těch nových) a o náboženství zvláště v Česku. K tomuto archivu patří i knihovna s náboženskou a religionistickou literaturou.

Knihovna a archiv jsou otevřeny pro badatele, studenty a výjimečně i pro další návštěvníky s vážným zájmem o studium zvláště nových náboženských hnutí. Knihovna obsahuje několik set knih, časopisů, videokazet, audiokazet a dalších nosičů. Není profesionálně obhospodařována a práce s ní (stejně jako s archivem) vyžaduje osobní pomoc. Je tedy nutné se k návštěvě předem objednat, nejlépe prostřednictvím  elektronické pošty (na adrese sekty@sekty.cz). Knihovna sídlí na adrese Společnosti.

Pro hrubou orientaci je zde pracovní katolog, přičemž jednotlivá písmena vymezují zhruba následující okruhy a témata. Dostupné tituly si můžete prohlédnout v tabulce níže či v samostatném okně: