V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Tradice judaismu
Lubavičský chasidismus po smrti M. M. Schneersona
Download
O L. L. Zamenhofovi
Download
Rozhovor o chasidismu s rabínem Shumi Berkowitzem
Download
Společenství Lev Tahor
Download
Židovský humor
Download