V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.