V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Tradice buddhismu
Buddhismus v české společnosti
Download
Jak interpretovat Buddhismus Diamantové cesty
Download
Počátky českého zenu
Download
Rozhovor s lamou Olem Nydahlem
Download
Rozhovor s českou buddhistickou mnišskou Ctihodnou Visuddhi
Download
Smrt a umírání z pohledu buddhismu Diamantové cesty
Download
Thich Nhat Hanh a jeho poslání
Download
Úryvek projevu XIV. dalajlamy
Download