V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Indické tradice
Dospívání Krišnových oddaných
Download
Hnutí Hare Krišna a ritvikové
Download
Nava Gókula - středisko hnutí Hare Krišna
Download
Rezonance - další odpověď na články v Dingiru 2-2017
Download
Rezonance - odpověď na články v Dingiru 2-2017
Download
Rozhovor s oddaným Kršny Madhusúdanem dásem
Download
Rozhovor se sádhví Parvátí
Download
Slib nevlastnění v džinismu
Download
Svámí Mahéšvaránanda o toleranci
Download
Tantra v pojetí Bhagvána Radžníše - Osho
Download
Výchova dětí v hnutí Hare Krišna
Download