V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Ostatní tradice & další témata
     Ateismus
Ateistická církev Sunday Assembly
Download
Rozhovor o ateismu s Jiřím Heřtem
Download
Typologie ateismu
Download