V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Křesťanská tradice
Archanděl Michael v antroposofi i a spiritualitě Obce křesťanů
Download
Boží církev - církev boha otce a bohyně matky
Download
Církev Sinčchondži - základní informace
Download
Církev československá husitská po roce 1989
Download
Církev československá husitská v proměnách času
Download
Dvanáct kmenů - aktualita
Download
Dvanáct kmenů ve zpravodajství
Download
Global Christian Leadership - církev Sinčchondži - osobní zkušenost 1
Download
Global Christian Leadership - církev Sinčchondži - osobní zkušenost 2
Download
Kněžské bratrstvo sv. Pia X.
Download
Mormonské umění přežít
Download
Návštěva Benedikta XVI. v Izraeli
Download
Protestantské církve ve svobodných poměrech
Download
Působení řeholních společenství u nás
Download
Rozhovor s duchovním českých unitářů Petrem Samojským
Download
Rozhovor s Jiřím Jánem o vztahu Řeků k pravoslaví
Download
Rozhovor s psychologem Zbyňkem Galvasem o společenství svědků Jehovových
Download
Společenství Dvanáct kmenů německých úřadů
Download
Vývoj společenství Svědků Jehovových
Download
Zemřel Sun Myung Moon
Download