V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Ostatní tradice & další témata
     Mezináboženský dialog
Katolické ášramy v Indii jako způsob jak čelit indickému fundamentalismu
Download
Nový impuls vztahům mezi Židy a křesťany
Download