V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Ostatní tradice & další témata
     Psychologie náboženství
Coping strategies for failed prophecies
Download
Jak vzniká charismatická autorita
Download