→ Více o seminářích
Seminář o církvi Santo Daime

Ilustrační foto: https://hypescience.com.

Santo Daime je náboženské hnutí, v němž se stýká křesťanská nauka, spiritismus, africká tradice a šamanistická práce s původní pralesní medicínou ayahuascou. Je tedy nadmíru zajímavým a podnětným prostředím pro náboženskou zkušenost. Počátky tohoto fenoménu můžeme sledovat od 30. let 20. století v Brazílii, kdy tato pralesní církev byla založena černošským sběračem kaučuku – Raimundem Irineu Serrou. V semináři budeme hovořit především o vzniku a vývoji tohoto hnutí, specifikách jeho nauky a také o průběhu rituálu přijímání posvátného nápoje Daime (ayahuascy) v kontextu transcendentní zkušenosti. Samozřejmě bude prostor pro otázky. Bude na ně odpovídat náš host, jež má s tímto náboženstvím osobní zkušenost.

Seminář se koná 6. prosince 2017 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma.


Semináře pro veřejnost pořádá Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů od roku 1993. Jejich podoba se od té doby nezměnila. Mají obvykle hosta z některého náboženského hnutí, církve nebo jiného duchovního společenství. Tento host nemusí být nutně mluvčím nebo jiným reprezentantem svého společenství. Může hovořit sám za sebe a nepředpokládá se, že jeho projev bude předem připraven, naopak: vítán je neformální projev. V úvodní půlhodině host (nebo hosté) představí sebe i své společenství. Zbývající čas (kromě krátké přestávky) je věnován moderovanému rozhovoru s příchozími. Rozhovor nemá žádná omezení – kromě vyloučení agresivních nebo výsměšných otázek. Délka a atmosféra semináře dovoluje postupně přejít od ryze informativních otázek k důvěrnému sdílení víry hostů a příchozích. Seminář tak může nabýt podoby otevřeného mezináboženského dialogu.

Takových seminářů se dosud konalo asi sto. Roku 2012 ale bylo nutné jejich pořádání přerušit, a to pro velkou organizační náročnost. To ostatně bylo důvodem, proč Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů postupně upustila od pořádání konferencí. Ty se po několik let na začátku jejího působení konaly pravidelně nejprve dvakrát, později jednou ročně několik let.

Tradice seminářů byla obnovena na podzim roku 2017.
→ Všechny pozvánky na semináře.