→ Více o seminářích | → Archiv seminářů

Seminář o hermetismu a Lóži U Zeleného Slunce (popis a fotografie)

Seminář o církvi Santo Daime (popis a fotografie)

 


O seminářích

Semináře pro veřejnost pořádá Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů od roku 1993. Jejich podoba se od té doby nezměnila. Mají obvykle hosta z některého náboženského hnutí, církve nebo jiného duchovního společenství. Tento host nemusí být nutně mluvčím nebo jiným reprezentantem svého společenství. Může hovořit sám za sebe a nepředpokládá se, že jeho projev bude předem připraven, naopak: vítán je neformální projev. V úvodní půlhodině host (nebo hosté) představí sebe i své společenství. Zbývající čas (kromě krátké přestávky) je věnován moderovanému rozhovoru s příchozími. Rozhovor nemá žádná omezení – kromě vyloučení agresivních nebo výsměšných otázek. Délka a atmosféra semináře dovoluje postupně přejít od ryze informativních otázek k důvěrnému sdílení víry hostů a příchozích. Seminář tak může nabýt podoby otevřeného mezináboženského dialogu.

Takových seminářů se dosud konalo asi sto. Roku 2012 ale bylo nutné jejich pořádání přerušit, a to pro velkou organizační náročnost. To ostatně bylo důvodem, proč Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů postupně upustila od pořádání konferencí. Ty se po několik let na začátku jejího působení konaly pravidelně nejprve dvakrát, později jednou ročně několik let.

Tradice seminářů byla obnovena na podzim roku 2017.

Odborný základ pořádání seminářů je vypsán ve studii VOJTÍŠEK, Zdeněk: Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe, in: FLOSS, Karel, HOŠEK, Pavel, ŠTAMPACH, Ivan O., VOJTÍŠEK, Zdeněk: Cesty k porozumění jinému, Praha: Dingir 2008, s. 125-161. Dostupné v pdf.

→ Všechny pozvánky na semináře.