Seminář o hermetismu a Lóži U Zeleného Slunce 

Hermetismus pojímá Lóže U Zeleného Slunce podle brožury, v níž se představuje, takto:

Základem hermetismu je soubor antických spisů (Corpus hermeticum, Smaragdová deska, Asklépios, Chaldejská orákula, část gnostických rukopisů z Nag Hammádí apod.) na něž potom navazují spisy jednotlivých oborů. Hermetismus lze také definovat jako vědu o skrytých silách přírody, vesmíru, člověka i Boha – nezajímají jej totiž jen jevy vnější (ty jsou zde jen prostředkem, někdy i bariérou), ale především ty vnitřní a duchovní. Hermetismus vše v přírodě a kosmu (i ony samé) chápe jako živé či „oduševnělé“ a vše má i svůj duchovní rozměr. Základním východiskem hermetického myšlení a bádání je předpoklad analogie mikrokosmu a makrokosmu a jejich vzájemného ovlivňování (tedy přímá souvislost či synchronicita mezi přírodou a člověkem na jedné straně a kosmem a Bohem na straně druhé). Smyslem hermetismu je pak na poznání a praxi založená vnitřní proměna – transmutace – člověka; to, co je v tradicích různě nazýváno jako výsledek Opus Magnum (Velkého Díla): Lapis philosophorum (Kámen Mudrců), Svatý Grál, Oheň Horev, Hvězda mágů, Elixír života, Panacea, Aurum potabile, Zlaté rouno atd. Hermetismus je vlastně výzvou k velkému duchovnímu dobrodružství – nabízí vzrušující poznávání a sebezkušenostní prožívání tajných nauk, dávných kultur, tradic, symbolů, obřadů, praktik (které jsou však nedílnou součástí vývoje naší kultury, a do jisté míry i součástí životů našich předků) – a tím i onu proměnu sebe samého. Dává poznávat a zakoušet svět jako předivo tajemných vztahů a souvislostí, aktivuje archetypální vnímání a cítění světa kolem nás i nás samých.

Lóže u Zeleného Slunce je svébytná a nezávislá esoterní skupina zabývající se studiem i praxí tzv. hermetických věd (jde o tradiční západní okultní nauky: alchymie, astrologie, magie, kabala, divinační metody, posvátná geometrie, hermetická filosofie apod.). Lóže působí především v Jihlavě, pobočku má ale i v Praze. Založena byla v r. 2011 a nyní patří k nejaktivnějším a nejotevřenějším okultním spolkům v ČR. Budeme hovořit především o vzniku a vývoji lóže, o jejích naukách a činnosti (v lóži je kladen velký důraz na rituální praxi). Podíváme se také na to, jak se liší od dalších esoterních skupin a v jakém se nachází kontextu na aktuální okultní scéně v Česku. Bude prostor i pro otázky. Lóži představí a na otázky bude odpovídat ideový otec a velmistr lóže Tabris.

Seminář se koná 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma.

Seminář o hermetismu a Lóži U Zeleného Slunce
Štítky:
%d blogerům se to líbí: